Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

فرم استخدام

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

تماس با ما

ایران / تهران
بلوار میرداماد ,روبروی بانک مرکزی , خیابان شهید آقازاده فرد
پلاک 5 , طبقه هفتم , واحد 21

شماره تماس : ۲۶۴۱۰۸۲۸

درباره ما

مرکز ارزیابی و بررسی ساختمان ( مبسا ) با ارائه خدمات بررسی کیفی ساختمان ( در زمان بهره برداری )به عنوان مکملی برای اجرای برنامه نظارت ساختمان عمل می نماید . این مرکز ، ساختمان های در حال بهره برداری  را برسی می کند تا وضعیت عمومی و فنی آن را براساس الزامات عمومی و مقررات ملی ساختمان تعیین نماید.